Posts tagged with: hide

Magento hide or remove Delete Customer button in admin

For a customer we had to hide or remove the Delete customer button for non administrators. Just to avoid that CMS users could delete customers by accident. This is done by extending the Mage_Adminhtml_Block_Customer_Edit clas File: app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Customer/Edit.php Code used to get current users role: $admin_user_session = Mage::getSingleton(‘admin/session’); $adminuserId = $admin_user_session->getUser()->getUserId(); $role_data = Mage::getModel(‘admin/user’)->load($adminuserId)->getRole()->getData(); $role_name = $role_data[‘role_name’]; […]


Verbergen van fans in Facebook bedrijven pagina

Facebook is een Social Media platform dat bedrijven of instellingen perfect kunnen gebruiken om interactie aan te gaan met klanten, potentiële klanten, leveranciers, afnemers, resellers, partners en de media. Er zijn situaties waarin je als ondernemer liever niet bepaalde contactpersonen van je Facebook pagina openbaar wilt hebben omdat bijvoorbeeld concurrenten en klanten mee kunnen kijken. “Fans”en “Vrienden” […]