Posts tagged with: button

Magento hide or remove Delete Customer button in admin

For a customer we had to hide or remove the Delete customer button for non administrators. Just to avoid that CMS users could delete customers by accident. This is done by extending the Mage_Adminhtml_Block_Customer_Edit clas File: app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Customer/Edit.php Code used to get current users role: $admin_user_session = Mage::getSingleton(‘admin/session’); $adminuserId = $admin_user_session->getUser()->getUserId(); $role_data = Mage::getModel(‘admin/user’)->load($adminuserId)->getRole()->getData(); $role_name = $role_data[‘role_name’]; […]


Facebook abonneer knop

Facebook blijft de laatste tijd vernieuwen en bij iedere update vragen de online marketeers zich af wat de impact is van de update. Sinds september 2011 is het mogelijk een abonnement te nemen op een Facebook pagina van een iemand. Door je te abonneren krijg je de updates van deze persoon in je nieuwsoverzicht te […]