HTaccess gewijzigde paden en bestanden

Een leuke 404 pagina is een goede oplossing als gebruikers een pagina niet kunnen vinden. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers bij relevante content uitkomen als de pagina niet meer bestaat, of verplaatst is?

Hier een aantal htaccess tips die ik de laatste tijd heb gebruikt voor diverse websites.

1. Verbergen van de pagina en alleen het url pad tonen:

Casus
www.terencetengker.nl/wp/social-media/facebook/index.html
Je wilt alleen het pad tonen en niet de /index.html:
www.terencetengker.nl/wp/social-media/facebook/

Oplossing

2. Gebruiken van buitenlandse tekens in HTACCESS (Pools of Frans)

Casus
www.terencetengker.nl/wp/pracy/branżametalurgiczna.html
De filename bestaat niet meer en je wilt de bezoeker sturen naar de map.
www.terencetengker.nl/wp/pracy/
Let op: Er staan nog wel andere bestanden in de map die allemaal een ‘-‘ bevatten

Oplossing
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^pracy/([a-zA-Z0-9\+ý\á\š\ż]+).html$ /pracy/ [R=301,L]

TIP:

  • In de tekenreeks staat geen ‘-‘ teken zodat alleen bestanden zonder dat teken verwerkt worden. Als je dit wel wilt voeg dan een \- toe.
  • Voeg de buitenlandse tekens toe zodat die ook verwerkt worden door de HTACCESS. Ik heb er een paar meer in gedaan asl voorbeeld

3. Het verplaatsen van een complete map naar een andere locatie

Casus
Je hebt een complete map verplaatst en je wilt dat de browser dezelfde bestanden vind in een andere map.

Oplossing
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ /map/submap/
RewriteRule ^map/submap/(.*) /map/$1 [L,R=301]

TIP:

  • Dit gaat ook met een hogere map: RewriteRule ^map/submap/(.*) /map/submap/subsubmap/$1 [L,R=301]

4. Wijzigen van domein en pad tegelijkertijd

Casus
www.terencetengker.nl/wp/map/file.html
verhuizen naar
www.terencetengker.nl/file.html

Oplossing
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?commecom.nl$ [NC]
RewriteRule ^(map/)?(.*)$ http://www.terencetengker.nl/$2 [R=301,L]

TIP

  • Dit verhuisd alle verzoeken van www.commecom.nl naar www.terencetengker.nl
  • En dit het verwijderd de /map/ uit de url mits die bestaat.
  • Als de /map/ niet aanwezig is doet deze htaccess regel alleen de verzoeken doorzetten naar www.terencetengker.nl

5. Wijzigen van een bestandsnaam met meerdere paden in meerdere talen

Casus
www.terencetengker.nl/wp/nl/submap/subsubmap/file.html
www.terencetengker.nl/wp/en/submap/subsubmap/file.html
www.terencetengker.nl/wp/de/submap/subsubmap/file.html
De bestandsnaam wijzigt en hoe stuur je de bezoekers van alle talen naar het nieuwe bestand:
www.terencetengker.nl/wp/nl/submap/subsubmap/file-1.html
www.terencetengker.nl/wp/en/submap/subsubmap/file-1.html
www.terencetengker.nl/wp/de/submap/subsubmap/file-1.html

Oplossing
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)/(.*)/(.*)/file.html$ /$1/$2/$3/file-1.html [R=302,L]

TIP

  • In dit geval is de mappenstructuur gelijk gebleven.
  • Als een map ook qua naam is gewijzigd kan je dat toevoegen. Bijvoorbeeld: RewriteRule ^(.*)/(.*)/(.*)/file.html$ /$1/$2/nieuw/file-1.html [R=302,L]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *